Tartu Kunstioksjoni reeglid ostjale

Esimene Tartu Kunstikosjon toimub 29. mail kell 17. Loodame, et oksjon saab toimuma ka füüsiliselt, millisel juhul edastame jooksvalt täpsemad andmed toimumispaiga kohta.

Oksjonile saabumine

Ootame teid alatest 16.30-st. Kohapeal täidab ja allkirjastab oksjonil osaleja registreerimislehe ning saab oksjoninumbri.

Enampakkumine

Oksjonit viib läbi oksjonipidaja, keda abistavad saali jälgimisel ja pakkumiste registreerimisel oksjonisekretärid. Enampakkumine toimub oksjonipidaja juhtimisel ja samas järjekorras nagu on oksjonile minevad tööd oksjoni kataloogis. Enampakkumine algab oksjonitöö esitlemisega ning alghinna väljakuulutamisega. Hinnasammuks on kuni 100 € juures 5 €, vahemikus 100-1000 € on sammuks 10 € ning alates hinnast 1000 € on sammuks 50 €. Oksjonil osaleja annab osalemissoovist märku selgelt oksjoninumbri tõstmisega ning vajadusel lisaks ka muul selgelt pakkumisena tõlgendataval moel. Enampakkumine kestab hetkeni, mil oksjonipidaja kinnitab viimasena tehtud pakkumise kolmandat korda oma haamrilöögiga, nimetades oksjoni võitja oksjoninumbri. Oksjonipidaja poolt kinnitatud lõplik ostuhind (haamrihind) on ostja jaoks siduv. Oksjonipidajal on õigus vaidluste tekkimise korral otsustada eseme müügi tühistamine või koheselt uue pakkumise korraldamine. Vaidluste korral arvestab oksjonipidaja oksjoni sekretäri(de) tähelepanekutega.

Eelneva kirjaliku pakkumisega osalemine

Kirjalik pakkuja omandab teose võrdse konkurentsi alusel viimase fikseeritud hinnaga, mis võib jääda ka allapoole tema maksimaalset pakkumist. Kui ostja kirjalik pakkumine võidab, siis fikseeritakse teose müük ja ostjale teatatakse sellest e-posti teel hiljemalt oksjonijärgse päeva jooksul.

Telefoni teel osalemine

Teenindaja võtab ostjaga proovikõneks ühendust ka enne oksjoni algust. Oksjoni ajal helistab oksjoni teenindaja osalejale, kui järjekord jõudnud teoseni, mille osaleja on märkinud registreerimislehele.

Teenindaja teatab osalejale helistades kõigepealt, millisele teosele pakkumisi tehakse ning seejärel oksjoni läbiviija poolt väljakuulutatud hinna. Oksjonipidaja haamrilöökidest annab teenindaja osalejale teada vastavalt öeldes „üks” esimese haamrilöögi juures, „kaks” teise haamrilöögi juures ning „müüdud” kolmanda haamrilöögi juures.

Telefoni teel osaleja peab hinna nimetamisel selgelt märku andma, kas ta soovib pakkumist teha öeldes „pakun”, mispeale teenindaja tõstab saalis osaleja eest numbri. Oksjoni korraldaja ei vastuta telefoniühenduse kvaliteedi eest.

Ostuhind ja tasumine

Ostuhind on haamrihind, mis märgitakse oksjoni sekretariaadist igale ostjale väljastatavale leping-arvele.

Oksjonilt ostetud teoste eest saab tasuda nii sularahas kui ka ülekandega kohe peale oksjonit kohapeal. Arve alusel on võimalik tasuda ka ülekandega 7 päeva jooksul peale oksjoni toimumist, kuid sel juhul tuleb teostele peale arve tasumist järgi tulla.

Ostetud teose kättesaamine

Ostja saab teose kätte pärast makse sooritamist oksjoni toimumiskohas Vanemuise 26. Kui maksmine toimub ülekandega, siis saab ostja teose kätte pärast arve tasumist.

Teoseid saab kätte ka hiljem Tartus ning korraldame ka teoste transporti Tallinnasse.

Kõigi ostetud esemete äraviimisega seotud toimingute eest (sh transport, kindlustus) vastutab ostja, v.a juhul, kui ostja ja oksjoni korraldaja on kokku leppinud teisiti.

Küsimuste korral palume pöörduda e-posti aadressil oksjon@kunstimaja.ee või telefonil 5301 2277.